ServiceTypeExtensionDescriptionServiceTypeExtensionDescription

Popisuje rozšíření typu služby definovaného v manifestu služby.Describes extension of a service type defined in the service manifest.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
Key řetězecstring NeNo
Value řetězecstring NeNo

Key

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Název rozšíření.The name of the extension.


Value

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Hodnota rozšíření.The extension value.