NetworkResourcePropertiesNetworkResourceProperties

Popisuje vlastnosti síťového prostředku.Describes properties of a network resource.

VlastnostiProperties

NázevName TypType Požaduje seRequired
description řetězecstring NeNo
status String (Enum)string (enum) NeNo
statusDetails řetězecstring NeNo

description

Typ: řetězecType: string
Požadováno: neRequired: No

Popis sítě čitelný uživatelemUser readable description of the network.


status

Type: String (Enum)Type: string (enum)
Požadováno: neRequired: No

Stav sítě.Status of the network.

Stav prostředkuStatus of the resource.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • Unknown– Určuje, že stav prostředku není známý.Unknown - Indicates the resource status is unknown. Hodnota je nula.The value is zero.
  • Ready– Indikuje, že prostředek je připravený.Ready - Indicates the resource is ready. Hodnota je 1.The value is 1.
  • Upgrading– Indikuje, že se prostředek upgraduje.Upgrading - Indicates the resource is upgrading. Hodnota je 2.The value is 2.
  • Creating– Určuje, že se prostředek vytváří.Creating - Indicates the resource is being created. Hodnota je 3.The value is 3.
  • Deleting– Určuje, že se prostředek odstraňuje.Deleting - Indicates the resource is being deleted. Hodnota je 4.The value is 4.
  • Failed-Označuje, že prostředek není funkční kvůli trvalým chybám.Failed - Indicates the resource is not functional due to persistent failures. Další podrobnosti najdete v tématu vlastnost statusDetails.See statusDetails property for more details. Hodnota je 5.The value is 5.

statusDetails

Typ: řetězecType: string
Požadováno: neRequired: No

Poskytuje další informace o aktuálním stavu sítě.Gives additional information about the current status of the network.