PagedBackupConfigurationInfoListPagedBackupConfigurationInfoList

Seznam informací o konfiguraci zálohování.The list of backup configuration information. Seznam je stránkovaný, pokud se všechny výsledky nevejdou do jedné zprávy.The list is paged when all of the results cannot fit in a single message. Další sadu výsledků lze získat provedením stejného dotazu s tokenem pokračování uvedeným v tomto seznamu.The next set of results can be obtained by executing the same query with the continuation token provided in this list.

VlastnostiProperties

NázevName TypType Požaduje seRequired
ContinuationToken řetězecstring NeNo
Items pole BackupConfigurationInfoarray of BackupConfigurationInfo NeNo

ContinuationToken

Typ: řetězecType: string
Požadováno: neRequired: No

Parametr tokenu pokračování slouží k získání další sady výsledků.The continuation token parameter is used to obtain next set of results. Token pro pokračování je zahrnut v odpovědi rozhraní API, když se výsledky ze systému nevejdou do jediné odpovědi.The continuation token is included in the response of the API when the results from the system do not fit in a single response. Když se tato hodnota předává do dalšího volání rozhraní API, vrátí rozhraní API další sadu výsledků.When this value is passed to the next API call, the API returns next set of results. Pokud nejsou k dispozici žádné další výsledky, token pro pokračování není v odpovědi zahrnut.If there are no further results, then the continuation token is not included in the response.


Items

Typ: pole BackupConfigurationInfoType: array of BackupConfigurationInfo
Požadováno: neRequired: No

Seznam informací o konfiguraci zálohováníList of backup configuration information.