ChaosStoppedEventChaosStoppedEvent

Událost chaos byla zastavena.Chaos Stopped event.

VlastnostiProperties

NázevName TypType VyžadovánoRequired
EventInstanceId řetězec (UUID)string (uuid) AnoYes
Category řetězecstring NoNo
TimeStamp řetězec (datum a čas)string (date-time) AnoYes
HasCorrelatedEvents booleanboolean NeNo
Reason stringstring AnoYes

EventInstanceId

Typ : String (UUID)Type : string (uuid)
Požadováno : AnoRequired : Yes

Identifikátor instance FabricEventThe identifier for the FabricEvent instance.


Category

Typ : řetězecType : string
Požadováno : neRequired : No

Kategorie událostiThe category of event.


TimeStamp

Typ : řetězec (datum a čas)Type : string (date-time)
Požadováno : AnoRequired : Yes

Časová událost byla zaznamenána.The time event was logged.


HasCorrelatedEvents

Typ : BooleanType : boolean
Požadováno : neRequired : No

Ukazuje, že jsou k dispozici existující související události.Shows there is existing related events available.


Reason

Typ : řetězecType : string
Požadováno : AnoRequired : Yes

Popisuje důvod.Describes reason.