Koncepty služby soubory AzureAzure Files concepts

Toto téma popisuje koncepty o REST API souborů Azure.This topic outlines concepts about the Azure Files REST API.

V této částiIn this section

Tento oddíl obsahuje následující témata.This section contains the following topics.

Viz takéSee also

REST API souborů AzureAzure Files REST API