Host Pool - Get Role Definition

Zobrazí seznam rolí Azure RBAC podle TenantGroup.
Uvádí zadané nebo všechny role Azure RBAC, které jsou k dispozici pro přiřazení.

GET https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/Rds.Authorization/roleDefinitions

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
hostPoolName
path True
  • string

Požadovaný název hostpoolu

tenantGroupName
path True
  • string

Požadovaný název skupiny klientů

tenantName
path True
  • string

Požadovaný název klienta

Odpovědi

Name Type Description
Other Status Codes

Pro tuto operaci nelze nalézt odpovědi.