Tenant - Assign User Role

Přiřazení role RDS.
Přístup je udělen přiřazením příslušné role RDS uživateli nebo aplikaci v zadaném oboru objektu RD. Chcete-li udělit přístup k celému nasazení VP, přiřaďte roli v oboru nasazení Infra. Chcete-li udělit přístup konkrétnímu tenantovi VP v rámci nasazení VP, přiřaďte roli v oboru klienta VP. A tak dále, dolů na strom RD objektů.

PUT https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/Rds.Authorization/roleAssignments/{roleName}/Users/upn/{upn}

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
roleName
path True
  • string
tenantGroupName
path True
  • string
tenantName
path True
  • string
upn
path True
  • string

Odpovědi

Name Type Description
Other Status Codes

Neplatnýoboru oboru authorizationrolescope