Oznámení o nasazení z ledna 2021 – Microsoft Trusted Root Program

V úterý 26. ledna 2021 společnost Microsoft vypustí aktualizaci programu Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Tato verze přidá do následujících kořenů (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

  1. Telia Company \ Telia Root CA v2 \ B999CDD173508AC44705089C8C88FBBEA02B40CD

Tato verze přidá podepisování kódu do následujících kořenů:

  1. Atos \ Atos TrustedRoot 2011 \ 2BB1F53E550C1DC5F1D4E6B76A464B550602AC21

Poznámka:

  • V rámci této verze společnost Microsoft aktualizovala také nedůvěryhodné časové razítko a pořadové číslo pro seznam důvěryhodných certifikátů. V obsahu nedůvěryhodného seznamu důvěryhodných certifikátů nebyly provedeny žádné změny, ale to způsobí, že váš systém stáhne nebo aktualizuje nedůvěryhodný seznam důvěryhodných certifikátů. Toto je běžná aktualizace, která se někdy provádí při aktualizaci důvěryhodného kořenového seznamu důvěryhodných certifikátů.
  • Balíček aktualizace bude k dispozici ke stažení a testování na adrese: https://aka.ms/CTLDownload
  • Podpisy v seznamech důvěryhodných certifikátů (CTL) důvěryhodného kořenového programu Microsoftu se změnily jenom z dvou podepsaných (SHA-1/SHA-2) na SHA-2. Nevyžaduje se žádná akce zákazníka. Další informace najdete na adrese: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus