Seznam účastníků – Důvěryhodný kořenový program Microsoftu

Aktuální seznam

Úplný a aktuální seznam můžete zobrazit tady: https://ccadb-public.secure.force.com/microsoft/IncludedCACertificateReportForMSFT.

Kompletní seznam si můžete stáhnout tady jako CSV: https://ccadb-public.secure.force.com/microsoft/IncludedCACertificateReportForMSFTCSV.

Kompletní seznam si můžete stáhnout zde jako stroj čitelný XML: https://download.microsoft.com/download/9/b/9/9b9c7b91-fcee-4d8c-bf3c-98f4ed8a8452/TRPRelease.xml.

Oba tyto seznamy jsou vytvořeny z dat v common CA Database, z nichž Microsoft je partnerem. Další informace najdete tady: https://www.ccadb.org/.

Starší verze seznamů