Epizoda

Zprovoznění modelu ML pomocí azure ML a clusteru Kubernetes [Část 4/4]

Tato epizoda AI Show je čtvrtá (poslední) epizoda série hovořící o Azure ML Services. Nové služby Azure Machine Learning poskytují integrované komplexní prostředí pro datové vědy. Umožňuje datovým vědcům připravovat data, vyvíjet experimenty a nasazovat modely na úrovni cloudu.

V této epizodě se naučíte nasazovat a spravovat model Machine Learning v clusteru Kubernetes spravovaném službou Azure Container Service.

Další informace najdete tady.

Vytvoření bezplatného účtu (Azure)

Azure
Machine Learning