Epizoda

Jak můžu: Vytvoření efektivního a standardizovaného přístupu pro implementaci stylů CSS?

V tomto videu Chris Pels ukazuje, jak uspořádat a implementovat styly CSS, které poskytují standardizovaný vzhled a chování webu. Styly jsou navíc uspořádané tak, aby poskytovaly maximální flexibilitu a použitelnost. Vytvoří se sada stylů, která se zaměřuje na vizuální vzhled webu. Nejprve se vytvoří ukázkový web se souborem CSS pro ukázkovou stránku. První skupiny vytvořených stylů jsou orientované na poskytování kontejnerů pro obsah na celém webu. Dále se přidá sada stylů, která se zaměřuje na zobrazení stavu prvků uživatelského rozhraní. Nakonec se vytvoří sada stylů pro upozornění interakce uživatelů. Každý styl se používá s prvky HTML na ukázkové stránce. Existuje také diskuze o použití stejného přístupu implementace pro styly, které řídí rozložení elementů na webu.