Epizoda

[Jak mám:] Chcete aktualizovat více oblastí stránky pomocí ASP.NET AJAX?

V tomto videu se dozvíte, že ovládací prvek ASP.NET AJAX UpdatePanel poskytuje dvě vlastnosti, které můžete použít k aktualizaci více oblastí webové stránky v reakci na jednu událost na straně klienta. Vlastnost UpdateMode může být nastavena na Always, v takovém případě se panel vždy aktualizuje během zpětného příspěvku nebo nastaví na Podmíněný, v takovém případě se panel aktualizuje pouze v reakci na konkrétní události. Vlastnost kolekce Triggers umožňuje určit události, které způsobí aktualizaci panelu. Tyto vlastnosti společně umožňují aktualizaci více ovládacích prvků UpdatePanel v reakci na stejnou aktivační událost.