Epizoda

Azure AD Připojení Health: Monitorování mostu identit

Podívejte se na toto krátké video o Azure AD Připojení Health.

Tato funkce Azure AD Premium vám pomůže monitorovat a získávat přehled o infrastruktuře identit, která se používá k rozšíření místních identit na Azure Active Directory a Office 365.

V této první verzi se zaměříme na monitorování stavu infrastruktury ADFS. V budoucích verzích budou podporovány další synchronizační komponenty.

Další informace najdete tady.

Prezentující: Varun Karandikar, Správce programu Identity