Epizoda

Správa aplikací v Azure Active Directory pomocí PowerShellu

V tomto videu demonstrujeme, jak můžete pomocí nového modulu Azure AD PowerShellu nakonfigurovat aplikaci ve vašem adresáři a přiřadit uživatele k rolím pro novou aplikaci.