Epizoda

Azure SQL Database: Funkce s více modely

with Lara Rubbelke, Davide Mauri

V posledních letech vývojáři nasdíleli pro relační databáze flexibilnější a otevřeli mnoho různých formátů (např. JSON, graf a prostor) pro ukládání a manipulaci s daty. Davide Mauri se připojí k Lara Rubbelke a ukáže, jak Azure SQL Database umožňuje využít výhod základu relačních databází s flexibilitou, kterou nabízí nerelační modely. A co je nejlepší, je bezproblémově integrovaná, abyste si mohli vybrat nejlepší technologii pro úlohu.

Kapitoly

Připojit

Azure