Epizoda

Použití Azure Container Registry pro sestavování a nasazování aplikací .NET Core

Pravděpodobně víte, že Azure Container Registry umožňuje bezpečně ukládat a spravovat image kontejnerů, ale víte, že se dá použít také jako součást kanálů DevOps? Jeremy Likness ukazuje Scotta Hanselmana, jak může ACR spravovat vaše image a dokonce je sestavit za vás v cloudu.
 
[0:00:00]– Přehled
[0:01:57]– Generování souboru Dockerfile v Visual Studio a sestavení kontejneru
[0:06:24]– Spuštění kontejneru s Azure Container Instances
[0:10:17]– Použití imagí kontejnerů v ACR jako součást kanálu sestavení
[0:13:05]– Zabalení

Azure