Epizoda

Řada datových věd: IPython a Azure ML

Toto video ukazuje vytvoření jednoduchého modelu, jeho publikování jako rozhraní API v Azure a následné testování z poznámkového bloku IPython