Epizoda

Ukázka: Převod řetězců na čísla [20 z 51]

Při práci s daty mimo vaši aplikaci se nemusí automaticky číst jako datový typ, který očekáváte. To může způsobit problémy, když očekáváte číslo, ale JavaScript ho považuje za řetězec. Podívejte se, jak můžete převést řetězce na čísla.

#JavaScript #Beginners #Tutorial #NodeJS