Epizoda

Pole JavaScriptu – 08

Pole si můžete představit jako proměnné, které obsahují další proměnné. V této lekci Bob ukazuje, jak vytvořit, inicializovat a načíst prvky polí pomocí indexů. Ukazuje také, jak procházet všechny prvky v poli (zpřístupnil téma další lekce) a jak vytvořit asociativní pole.