Epizoda

Webová aplikace Azure

V tomto kurzu se dozvíte, jak nasadit webovou aplikaci ASP.NET do webové aplikace v Azure App Service pomocí Visual Studio 2015 nebo Visual Studio 2013. Tento kurz předpokládá, že jste vývojář ASP.NET, který nemá zkušenosti s používáním Azure. Po dokončení kurzu budete mít jednoduchou webovou aplikaci spuštěnou v cloudu.

Azure