Epizoda

Masivní zvýšení výkonu v Hyper V s využitím Windows Server 2016

Podívejte se na toto video a dozvíte se o obrovských vylepšeních výkonu, která byla k dispozici u technologie Hyper-V v Windows Server 2016. Toto video se věnuje konkrétním vylepšením výkonu, jaké druhy nových virtualizačních úloh, které jsou k dispozici pro například SQL, snadné přesouvání a clusterované vylepšení virtuálních počítačů.

  • [1:05] Co je nového v Hyper-V pro Windows Server 2016?
  • [4:16] Můžu spustit Linux na Hyper-V?
  • [6:19] Jak se clustering hodí do tohoto příběhu? Jaké jsou některé nové pokroky týkající se clusteringu Windows Server 2016?
  • [13:12] Co hyper-V běžící na Nano Serveru?
  • [14:02] Můžu také nasadit instanci Nano serveru jako virtuální počítač?

ORCA_Banner