Epizoda

Zvýraznění jazyka C#: Základy porovnávání vzorů

V tomto videu maira aCecilwill   rychle ukáže, jak  začít pracovat s odpovídajícími funkcemi  C #. Další informace o dalších funkcích jazyka C# najdete v tématu doc.microsoft.com/dotnet/csharp.

Užitečné odkazy