Epizoda

Hledání nebo prohledávání – Optimalizátor založený na nákladech v SQL Server

Pokud SQL Server má výběr plánů, porovná náklady mezi sadou plánů provádění a zvolí nejlevnější.

V některýchpřípadechchchch informacím může v některých případech i přesto, že náklady na hledání hledání jsou o něco vyšší než náklady na kontrolu, SQL Server optimalizovat.

SQL Server nemusí vyhodnotit všechny možné plány, existují různé fáze optimalizace a SQL Server vyhodnotí podmnožinu plánů v těchto fázích.

Následující video ukazuje tento postup pomocí praktického příkladu. Nástroj SQLTest pro vás simuluje praktická cvičení bez nutnosti registrace. Při sledování videa si můžete vyzkoušet online praktickou ukázku.