Skype pro firmy Online uživatelé v Office 365 domény nesmějou ani nezjišťují uživatele v místní doméně.

Problém

Zvažte následující příklad:

  • Máte hybridní nasazení místního Server Skypu pro firmy nebo Lync Serveru 2013.
  • Doména contoso.com je potvrzená v místní topologii a ověřena Office 365 organizací.
  • Doménu my.contoso.com ověřuje Office 365 organizace.
  • Federační záznamy DNS contoso.com odkazovat na místní hraniční server.
  • Federation DNS records for my.contoso.com point to Office 365.

V tomto scénáři uživatelé v doméně my.contoso.com nevidí stav stavu uživatelů v doméně contoso.com a tito uživatelé jim neposílat rychlou zprávu. Může ale přijímat zprávy od uživatele contoso.com domény. Uživatelé v contoso.com vidí stav uživatelů v doméně my.contoso.com a jim taky mohou posílat zprávy o stavu.

V protokolech klientů se také vidíte následující podrobnosti:

ms-diagnostics: 1017; reason="Cannot route From and To domains in this combination"; summary="Domain type analysis indicates that the ms-split-domain-info header in the message is the wrong type"

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, přidejte Office 365 doménu do místní topologie. Další informace o konfiguraci domén pro hybridní nasazení najdete v následujícím zdroji Microsoftu:

Plánování hybridního připojení mezi Server Skypu pro firmy a Office 365

Další informace

Hybridní konfigurace je správná pro contoso.com domény. Konfigurace ale není správná pro my.contoso.com domény.

Pokud chcete nakonfigurovat místní nasazení pro hybridní nasazení, musí být federační záznamy DNS pro všechny domény ověřené organizací Office 365 hraničním serverem. Shoda domén musí být nakonfigurovaná stejným způsobem jak pro místní nasazení, tak pro Office 365 organizaci.

Poznámka

Možnost konfigurace sdíleného adresního prostoru PROTOKOLU SIP (Session Initiation Protocol) je nakonfigurovaná pro všechny domény v organizaci. Nelze ji nakonfigurovat jenom pro určitou doménu.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.