Zprávy hlasové pošty se v klientovi Teams Skype pro firmy doručeny

Příznak 1

Hlasové zprávy se doručovat nebudou vůbec (v Outlook klientech a Skype pro firmy nebo Teams klienta).

Řešení příznaku 1

Pokud chcete tento problém vyřešit, zkontrolujte, jestli Exchange povolená pravidla toku pošty (označované taky jako pravidla přenosu) nebo používáte e-mailový systém jiného výrobce (například Gmail).

Exchange toku pošty

Tato pravidla mohou mít vliv na doručování e-mailových zpráv. Služba Cloud Voice Mail (CVM) teď podporuje pravidla toku pošty. Můžete třeba povolit pravidla pro označení e-mailových zpráv, které mají přílohy MP3 jako SPAM. Znamená to, že hlasové zprávy se vyfiltruje dřív, než dorazí do složky Doručená pošta. Zkontrolujte proto, jestli jsou povolená nějaká taková pravidla, a pak je odpovídajícím způsobem změňte. Oznámení hlasové pošty s chybami SPF se doručí do Exchange, ale pravidla toku pošty, která odzná selhání SPF, bránit doručení těchto zpráv do poštovní schránky uživatele, a proto nebudou dostupná v žádném koncovém bodu.

E-mailové systémy třetích stran

E-mailové systémy třetích stran nejsou podporované. Další informace najdete v tématu Nastavení Telefonní systém hlasové pošty.

Primárním problémem, který se týká e-mailových systémů třetích stran, je to, že adresa FROM je formátovaná pro volání do veřejné telefonní sítě způsobem, který nevyhovuje specifikaci RFC. Klient ale Skype pro firmy Teams zprávy v závislosti na formátování pole FROM. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete změnit filtr ochrany pošty e-mailového systému jiného výrobce tak, aby místo toho mohl používat adresu odesílatele P1 (která je správně naformátovaná) a pak povolit průchod těchto typů e-mailových zpráv.

Alternativní řešení příznaku 1

Přidejte IP adresy cloudové služby uvedené Office 365 adresy URL a rozsahy IP adres v záznamu SPF. Můžete také vytvořit pravidlo přenosu, které obchází filtrování nevyžádané pošty, Cloud Voicemail z nich pochází.

Příznak 2

Hlasové zprávy se doručují e-mailovým klientům (například Outlook), ale nezobrazují se v Skype pro firmy nebo Teams klientovi. Doručovány jsou jenom hlasové zprávy od interních uživatelů. Hlasové zprávy vytvořené voláním z koncových bodů veřejné telefonní sítě (to znamená běžné telefonní hovory) se doručovat nebudou.

Rozlišení příznaku 2

Exchange E-mailový konektor

Poslední změna (provedená v říjnu 2018) vyžaduje jeden další krok při konfiguraci Exchange místní podpory. Třída e-mailové položky se při doručení prostřednictvím protokolu SMTP odizoluje. Aby se toto chování zabránilo, musíte konektor nastavit správně. Klient Skype pro firmy a Teams zobrazuje hlasové zprávy jenom v případě, že je třída správná.

Poznámka

  • Teams uživatelé s místními poštovními schránkami Exchange mohou v aplikaci Teams používat hlasovou poštu Exchange přijímat zprávy hlasové pošty v aplikaci Outlook, ale zprávy hlasové pošty nejsou k dispozici pro zobrazení nebo přehrávání v Teams klientovi.
  • Zprávy hlasové pošty chráněné službou Správa přístupových práv budou v aplikaci Teams možné zobrazit, ale hrajou se jenom pomocí webového klienta Outlook (OWA) a přepisy je možné číst jenom v aplikaci Outlook nebo OWA.

Exchange toku pošty

Exchange toku pošty mohou mít vliv také na dostupnost zpráv v Skype pro firmy nebo Teams. Pokud jsou v záhlaví provedeny změny, nebudou zprávy dostupné ve složce hlasové pošty, kterou tito klienti používají k načtení. Pokud jsou zprávy hlasové pošty viditelné v Outlook, ale Teams, je problém pravděpodobně způsoben změnami obsahu zprávy, které brání uložení zpráv do složky hlasové pošty. K prozkoumání použijte knihovnu MFCMAPI z Githubu k zobrazení obsahu složky Outlook hlasové pošty uživatele.

Poznámka

Bitová verze knihovny MFCMAPI musí odpovídat bitové verzi Outlook

Pokud chcete získat přístup ke složce Hlasová pošta, otevřete KNIHOVNU MFCMAPI, otevřete poštovní schránku Outlook uživatele z rychlého nabídka Start KNIHOVNY MFCMAPI a rozbalte Root Container\Finder složku.

Poznámka

Spam třetích stran nebo antivirová řešení pro filtrování taky úpravy záhlaví hlasové pošty, která budou mít za následek, že hlasové zprávy nebudou dostupné ve složce hlasové pošty.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Kontaktní informace třetích stran právních omezení

Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.