Na kartě kontaktu Lyncu se nezobrazuje zpráva "Maximum Followers Reached" (Dosaženo maximálního počtu následovníků) nebo se nezobrazuje stav Lyncu.

Problém

V online Skype pro firmy (dřív Lyncu Online) může docházet k jednomu z následujících problémů:

  • Karta kontaktu Lyncu obsahuje zprávu o dosažení maximálního počtu následovníků.
  • Kontakt Lyncu zobrazuje žádnou přítomnost.

Další informace

K tomuto problému dochází, když uživatel Lyncu (uživatel A) přidá kontakt pro jiného uživatele Lyncu (uživatel B) a uživatel B dosáhne nebo překročí maximální počet následovníků určený zásadou stavu Microsoft Lync Serveru.

Tento limit počtu následovníků se v online Skype pro firmy ne. Uživatelé by ale měli zkontrolovat následující téma nápovědy Microsoft Office doporučené postupy a pokyny ke správě seznamů kontaktů:

Správa kontaktů a seznamu kontaktů

Když uživatel A přidá uživatele B jako kontakt, uživatel A se přihlásí k odběru pěti kategorií informací o uživateli B. Aktualizace těchto kategorií informací se automaticky posílají uživateli A. Uživatelský model předpokládá výchozí předplatné 1 000 kategorií pro uživatele Lyncu. To znamená, že uživatel Lyncu může být kontaktem až 200 dalších uživatelů Lyncu.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.