Jak vyřešit problémy, ke kterým může dojít při plánování schůzky v Skype pro firmy Online

Problém

Když naplánujte schůzku v Skype pro firmy Online (dřív Lync Online) v Office 365, můžete zaznamenat jeden z následujících příznaků.

Příznak Příčina Řešení
Lync 2010 nebo Lync 2013 je v počítači nainstalovaný. Nemůžete ale najít možnosti v části Outlook naplánovat nebo nakonfigurovat schůzku. Doplněk konference Lyncu je zakázaný nebo nefunguje správně. Viz řešení pro Outlook 2010 a 2013
Když se pokusíte upravit možnosti schůzky, zobrazí se chybová zpráva: Změny tohoto výskytu se nevztahují na online schůzku přidruženou k této řadě. Pokud chcete změnit online schůzku, otevřete řadu a proveďte změny. Toto chování se očekává, pokud se pokoušíte upravit jenom jednu schůzku v opakující se řadě. Viz řešení příznaku 2
Informace o vytáčených konferencích se v pozvánce na schůzku nevyplní. Nebo informace, které jsou v pozvánce vyplněné, nefungují. Uživatel není povolený pro vytáčené konference ani není zřízen s nesprávným nastavením. Viz řešení příznaku 3

Řešení

Řešení příznaku 1 pro Outlook 2010 nebo Outlook 2013

Ověřte, jestli je doplněk Online schůzka pro Lync 2010 nebo doplněk schůzek Lyncu pro Microsoft Office nainstalovaný a povolený v Outlook. Postupujte takto:

 1. V Outlook klikněte na kartu Soubor, klikněte na Možnosti a potom klikněte na Doplňky.

 2. Udělejte jednu z těchto akcí:

  • Pokud je doplněk v seznamu doplňků Neaktivní aplikace, postupujte takto:
   1. V rozevíracím seznamu Spravovat v dolní části dialogového okna klikněte na Doplňky modelu COM a potom klikněte na Přejít.

   2. Kliknutím zaškrtněte políčko vedle doplňku a klikněte na OK.

    Tlačítko Nová online schůzka by teď mělo být dostupné v zobrazení kalendáře a tlačítko Online schůzka by mělo být dostupné při vytváření nové položky kalendáře.

  • Pokud je doplněk v seznamu doplňků Zakázané aplikace, postupujte takto:
   1. V seznamu Managedrop-down v dolní části dialogového okna klikněte na Zakázané položky a potom klikněte na Přejít.

   2. Vyberte doplněk a potom klikněte na Povolit.

   3. Restartujte Outlook a ověřte, že se doplněk zobrazí v dialogovém okně Doplňky.

    Tlačítko Nová online schůzka by teď mělo být dostupné v zobrazení kalendáře a tlačítko Online schůzka by teď mělo být dostupné při vytváření nové položky kalendáře.

 3. V Prohlížeči událostí se v protokolu aplikací podívejte, jestli byla zaznamenána chyba pro Outlook, pro Lync 2010 nebo Lync 2013, doplněk Online schůzka pro Lync 2010 nebo doplněk schůzek Lyncu pro Office 2013.

Řešení příznaku 2

 • Neupravovat konkrétní výskyt schůzky Skype pro firmy Online. Místo toho upravte celou řadu.
 • Pokud potřebujete změnit jenom jeden výskyt schůzky, musíte vytvořit novou schůzku, která nahradí jeden výskyt nebo změní celou řadu.
 • Pokud dojde k chybě u schůzky, která není součástí větší řady, odstraňte ji a pak ji znovu vytvořte.

Řešení příznaku 3

Ověřte, jestli je uživatel správně zřízen pro poskytovatele audiokonferencí (ACP). Ověřte, že informace pro tohoto uživatele v Ovládacích panelech vytáčených konferencí přesně odpovídají informacím, které poskytla služba ACP.

Další informace o řešení potíží se zřizováním ACP najdete na následujících webech Společnosti Microsoft:

Nastavení audiokonferencí pro Skype pro firmy

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.