Uživatelé se odebrali ze schůzky při používání Skype pro firmy UCWA.

Při použití Skype pro firmy Rozhraní UCWA (Unified Communications Web API) se u událostí aplikace používá dlouho spuštěná žádost HTTP GET. Pokud je žádost GET uzavřená nebo dojde k časovému platnosti a klient není upozorněn, nemůže žádost prodloužit. Server UCWA ukončí aplikaci a uživatel se odebere ze schůzky. Další informace o kanálu událostí UCWA najdete v článku Události v UCWA.

Ve většině případů je možné tento problém spravovat v podkladové síti nastavením časových limitů protokolu HTTP nebo TCP na nejméně 15 minut. Pokud používáte soukromě spravovanou vzdálenou síť (například domácí Wi-Fi), může se připojení ukončit po delší době bez aktivity události. V důsledku toho je uživatel ze schůzky odebrán, i když se uživateli může zdát, že relace je pořád aktivní a připojená.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.