Nasazení edice Cloud Connectoru ve webových službách Amazon se nezdaří.

Problém

Pokusíte se nasadit Cloud Connector Edition v Amazon Web Services, ale skript nasazení se nezdaří.

Další informace

Toto je očekávané chování. Neexistuje žádné aktuální alternativní řešení. Nasazení edice Cloud Connectoru v amazonských webových službách nepodporujeme. Nasazení edice Cloud Connectoru je podporované jenom v místním prostředí na serveru Hyper-V.

Nasazení edice Cloud Connectoru navíc není podporované v Azure ani v infrastruktuře virtualizace VMware.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.