Uživatelé se k účtu Skype pomocí svého účtu Microsoft po povolení připojení pomocí veřejných rychlých zpráv (PIC) nebo externí komunikace v Skype pro firmy Online

Problém

Zvažte následující scénář. Uživatel používá účet EASI (e-mail jako přihlášení) nebo vlastní doménu jako svůj účet Microsoft k přihlášení k služby Microsoft. Uživatel například používá uživatelské jméno @contoso.com . Doména v účtu Microsoft uživatele je stejná jako doména, Microsoft Office 365 používá. V tomto scénáři se uživatel pokusí přihlásit k Skype. Uživatel ale nemůže použít svůj aktuální účet Microsoft k přihlášení k Skype. Místo toho je uživatel nucen změnit svůj účet Microsoft tak, aby měl jinou doménu.

Řešení

Pro vyřešení tohoto problému použijte jednu z následujících metod:

Další informace

K tomuto problému dochází, pokud platí následující podmínky:

  • Účet Microsoft uživatele používá stejný název domény jako Office 365.
  • Veřejné připojení pomocí rychlých zpráv (PIC) je v Skype pro firmy Online pro Office 365 Enterprise organizace povolené.
  • Externí komunikace je povolená v Skype pro firmy Online pro Office 365 organizace.
    V tomto scénáři, když se uživatel přihlásí k Skype, je uživatel nucen změnit svůj účet Microsoft tak, aby při použití domény, která není v konfliktu s Office 365.

K tomuto problému dochází kvůli způsobu inzerování služeb protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Prostředí Office 365 a Skype mohou existovat souběžně, pokud je pro doménu Office 365 zakázána funkce PIC nebo externí komunikace. Pokud je ale pro doménu Office 365 povolená funkce PIC nebo externí komunikace, stane se Office 365 doménou SIP autoritativní a hostitelem služby. Když se tedy uživatel pokusí přihlásit k Skype, služba účtu Microsoft rozpozná, že Office 365 řídí obor názvů domén a vyžaduje, aby uživatel změnil svůj účet Microsoft tak, aby měl jinou doménu.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.