Jak povolit doplněk Konference pro Outlook

Souhrn

Po instalaci doplňku Konference pro Outlook v aplikaci aplikace Microsoft Office Outlook 2007 nebo Outlook 2003 se v aplikaci Outlook nemusí zobrazit nabídka Konference Microsoft® Office Live panel nástrojů Schůzka. V takovém případě můžete doplněk Conferencing pro Outlook povolit ručně a potom zobrazit registr, abyste měli jistotu, že je v aplikaci Outlook povolený doplněk Konference pro Outlook.

Jak povolit doplněk Konference pro Outlook

Pokud chcete doplněk Conferencing pro Outlook povolit ručně, postupujte podle pokynů pro Outlook, kterou používáte.

Outlook 2007
 1. Spusťte Outlook 2007.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení. Snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže.

  Snímek obrazovky s Centrem zabezpečení vybraným v nabídce Nástroje

 3. V dialogovém okně Centrum zabezpečení klikněte na kartu Doplňky. Snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže.

  Snímek obrazovky s oknem pro nastavení doplňků

 4. V nabídce Manage (Spravovat) klikněte na Add-ins (Doplňky modelu COM) a potom klikněte na Go (Přejít).

 5. V dialogovém okně Doplňky modelu COM zaškrtněte políčko Microsoft Conferencing Add-in for aplikace Microsoft Office Outlook a potom klikněte na OK.

Zobrazí se nabídka Konference a panel nástrojů Živá schůzka.

Outlook 2003
 1. Spusťte Outlook 2003.
 2. V nabídce Nápověda klikněte na O ikonu aplikace Microsoft Office Outlook.
 3. V dialogovém okně Aplikace Microsoft Office Outlook klikněte na Zakázané položky.
 4. V dialogovém okně Zakázané položky klikněte na doplněk Microsoft Conferencing pro aplikace Microsoft Office Outlook a potom klikněte na Povolit.
 5. Klikněte na Zavřít.
 6. V dialogovém okně Aplikace Microsoft Office Outlook klikněte na OK.

Zobrazí se nabídka Konference a panel nástrojů Živá schůzka.

Zkontrolujte registr a zjistěte, jestli je doplněk Konference pro Outlook povolen.

Postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins Snímek obrazovky s podklíčem registru umístěným v editoru registru
 3. V podokně podrobností poklikejte na LoadBehavior. Pokud je hodnota 3 v poli Údaj hodnoty, je doplněk Konference pro Outlook povolen.

Řízení načítání doplňku Konference pro Outlook

Doplněk modelu COM se musí zaregistrovat u každé Office, ve které běží. Pokud se chcete zaregistrovat u určitého programu, měl by doplněk vytvořit podklíč pomocí jeho IdGID jako názvu klíče v následujících umístěních registru:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ <OfficeApp> \Addins\<ProgID>
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\ <OfficeApp> \Addins\<ProgID>
  Doplněk může zadat hodnoty v těchto umístěních klíčů pro popisný zobrazovaný název i úplný popis. Doplněk by měl navíc určit požadované chování při načítání pomocí hodnoty DWORD s názvem LoadBehavior. Tato hodnota určuje způsob načtení doplňku hostitelským programem.

Doplněk Konference pro Outlook používá hodnoty LoadBehavior 2 pro disabled a 3 pro povolené.

Pokud je HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior položka registru nastavená na hodnotu 3:

 • V dialogovém okně Doplňky modelu COM se vybere doplněk Microsoft Conferencing pro Outlook položky.

Pokud je HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior položka registru nastavená na hodnotu 2:

 • V dialogovém okně Doplňky modelu COM nebude vybrán doplněk Microsoft Conferencing pro Outlook položky.

Nastavení registru pro doplňky modelu COM můžete použít na úrovni počítače nebo účtu uživatele, který je přihlášený. Nastavení registru použité na úrovni počítače přepíše nastavení registru použité na úrovni přihlášeného uživatele.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.