Služby Front-End serveru Lync Serveru 2013 se dlouho nespustí.

Příznaky

K tomuto problému může dojít za následujících okolností:

 • Fond Lync Serveru 2013 hostuje tři nebo více serverů Lync Serveru 2013 Front-End serverech.

 • Servery Lync Serveru 2013 Front-End nedávno použily aktualizace, které vyžadovaly zastavení služeb.

 • Server Windows, který je hostitelem serverů Lync Serveru 2013Front-End se nedávno použily aktualizace, které vyžadovaly restartování systému.

 • Součásti, které tvoří požadovanou infrastrukturu Lync Serveru 2013, se nezdaří a způsobily vypnutí nebo restartování služeb Lync Serveru Front-End serveru.

 • Služby serveru Lync Server 2013 Front-End server se nespustí, když máte dva Front-End servery a jeden Back-End server se zrcadlením.

  Resolution: 
  Shut down one of the Front-End servers. Then shut down the Back-End server to make the mirroring failover work correctly.
  
 • Servery Lync Serveru 2013 Front-End během spouštění služby Lync Serveru 2013 protokolují následující událost Upozornění v protokolu událostí Lync Serveru v prohlížeči událostí Windows:

  Log Name: Lync Server 
  Source: LS User Services 
  Event ID: 32174 
  Level: Warning
  
  Description: Server startup is being delayed because fabric pool manager has not finished initial placement of users. 
  Currently waiting for routing group: {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}. 
  Number of groups potentially not yet placed: 
  Total number of groups:
  
  Cause: 
  This is normal during cold-start of a Pool and during server startup. 
  If you continue to see this message many times, it indicates that insufficient number of Front-Ends are available in the Pool. 
  
  Resolution: 
  During a cold-start of a large Pool it can take up to an hour for the placement process to finish as it has to populate all the Front-End databases with data from the Backup Store. If the Pool is running and the Front-End is just started, this is usual for some time. If this repeats for a long time, make sure that all the Front-Ends configured for this Pool are up and running. If multiple Front-Ends were recently decommissioned, run Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType QuorumLossRecovery to enable the Pool to recover from Quorum Loss and make progress.
  

  Poznámka

  Tento článek popisuje možné problémy, ke kterým dochází v rámci fondu Lync Serveru 2013 Front-End vysokou dostupností serveru.

Příčina

V Lync Serveru 2013 se architektura edice Enterprise (EE) Front-End změnila na architekturu distribuovaných systémů. Informace o konkrétním uživateli se uchovávají na třech Front-End serverech ve fondu. Pro každého uživatele funguje jeden Front-End server jako hlavní server informací tohoto uživatele a dva další servery Front-End slouží jako repliky. Pokud Front-End server přejde dolů, Front-End server, který sloužil jako replika, automaticky povýšen na předlohu. Tím se eliminuje jeden bod selhání jednoho back-end serveru. Tento návrh má ale svá omezení. Aby fond Lync Serveru 2013 zůstal v pracovním stavu kvora, nesmí být serverové služby Lync Serveru 2013 Front-End používané ke správě kvora fondu pod 85 % kapacity fondu Lync Serveru 2013 nebo stavu kvora.

Poznámka

K úplné ztrátě kvora dojde, pokud fond serveru Lync Serveru 2013 Front-End ztratí 50 % nebo více služeb serveru Lync Serveru 2013 Front-End, které se používají ke správě kvora fondu.

Řešení

Jak je zmíněno v části Souhrn, tento druh problému může nastat při aktualizaci serverů Front-End ve fondu Lync Serveru 2013 EE nebo když dojde k jednomu bodu selhání. Tady jsou některé kroky, které je možné provést v obou scénářích, které bránit tomuto druhu problému:

Aktualizace Front-End serverů ve fondu edice Enterprise Lync Serveru 2013

Pro upgrady Front-End serverů doporučujeme upgradovat jeden server po jednom. Přeneste jeden server dolů, použijte upgrade a pak ho před upgradem jiného serveru znovu rozšiřte.

Aby Front-End fond byl funkční, musí být určitý počet Front-End ve fondu spuštěný. Podrobné informace o tom, kolik serverů Lync Serveru 2013 Front-End musí zůstat spuštěných během operací údržby, najdete v následující dokumentaci k webu Microsoft TechNet:

Topologie a součásti pro front-end servery, rychlé zprávy a stav

Jeden bod selhání

Selhání jakékoli fyzické skupiny sady hardwarových komponent, například serverů, které sdílejí jeden bod selhání, jako je elektrické napájení, přehřátí, síťový přepínač nebo úložiště dat, může u fondu serveru Lync Serveru 2013 Front-End způsobit jediný bod selhání. V jediném scénáři selhání je možné, že pod 85 % serverových služeb fondu Lync Serveru 201 Front-End 3 zůstane funkční. Když dojde k této ztrátě funkčnosti, může fond Lync Serveru 2013 ztratit svůj stav kvora. Výsledkem je problém popsaný v části Souhrn v tomto článku znalostní báze. Řešení tohoto druhu problému je popsané tady:

Použití Windows Server 2012

 1. Stisknutím klávesy Windows Funkce zobrazíte stránku Start.
 2. Vyberte nabídku Všechny aplikace.
 3. Otevřete prostředí Lync Server Management Shell.

Použití Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Vyberte Všechny programy a pak Microsoft Lync Server 2013.
 3. Klikněte na prostředí Lync Server Management Shell.

V příkladu uvedeném tady z prostředí Lync Server Management Shell použijte rutinu PowerShellu Lync Serveru 2013:

Reset-CsPoolRegistrarState -PoolFqdn "atl-cs-001.litwareinc.com" -ResetType QuorumLossRecovery

Poznámka

Ze záložního úložiště budou muset znovu načíst uživatelská data jenom služby, které jsou ve ztrátě kvora. Tímto příkazem nebudou ovlivněny další služby.

Další informace o tom, jak používat rutinu PowerShellu Reset-CsPoolRegistrarState Lync Server 2013, najdete tady v dokumentaci k Microsoft TechNetu:

Reset-CsPoolRegistrarState

Další informace

Microsoft nedoporučuje nasazení fondu Front-End Lync Serveru 2013, který obsahuje jenom dva Front-End servery. Další informace o tomto tématu najdete v následující dokumentaci k nasazení microsoft technetu:

Topologie a součásti pro front-end servery, rychlé zprávy a stav

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.