Karta kontaktu Lyncu obsahuje zprávu – dosáhli maximální počet následovníků

Příznaky

 • Kontakt Lyncu nemusí zobrazit žádnou přítomnost a bude mít kartu kontaktu, která obsahuje zprávu – maximální počet uživatelů, kteří dosáhli

 • V protokolu událostí Lync Serveru se zaprotokoluje následující událost upozornění:

  Log Name: Lync Server
  Source: LS User Services
  Event ID: 32078
  Level: Warning
  User: N/A
  OpCode:
  Logged: mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM|PM
  Task Category: (1006)
  Keywords: Classic
  Computer: server01.contoso.com
  Description:
  Reached the maximum category subscriptions per publisher limit for one of the users.The last user who reached the limit is cashton@contoso.com. Use Dbanalyze or Snooper resource kit tools to see the complete list of users who reached the limit
  Cause: 
  A user has reached the limit for maximum category subscriptions per publisher. Check the event log description for more details
  Resolution:
  Please use server management tools to change the limit. Increasing the limit to a higher value might have performance implications
  

Příčina

Uživatele Lyncu přidal jako kontakt jiný uživatel Lyncu a dosáhl nebo překročil maximální počet předplatných kategorií pro vydavatele určený aktuální zásadou stavu serveru Lyncu.

Informace:Když jeden uživatel Lyncu přidá jiného uživatele Lyncu jako kontakt, první uživatel Lyncu si předplatil pět kategorií informací o druhém uživateli Lyncu. Aktualizace těchto kategorií informací se automaticky posílají prvnímu uživateli Lyncu. Uživatelský model předpokládá výchozí 1 000 předplatných kategorií pro uživatele Lyncu. To znamená, že uživatel Lyncu může být kontaktem až 200 dalších uživatelů Lyncu.

Podrobné informace o tom, jak má hodnota MaxCategorySubscription zásad stavu klienta Lyncu vliv na stav uživatele Lyncu, najdete v následujícím blogu na TechNetu:

Co dělat, když jste moc oblíbení?

Řešení

Následující podrobné informace popisují, jak analyzovat a aktualizovat aktuální nastavení zásad stavu pro maxcategorysubscription uživatele Lyncu.

Použití serveru 2008

Proveďte následující kroky z počítače s nainstalovanými nástroji pro správu Lync Serveru:

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Všechny programy.

 2. Klikněte na Microsoft Lync Server a pak vyberte Lync Server Management Shell.

 3. V prostředí Lync Server Management Shell zadejte následující příkaz PowerShellu:

  Get-CsPresencePolicy

Poznámka

Ve výstupu z Get-CsPresencePolicy se zobrazí konfigurace zásad stavu Globální, Web a Úroveň uživatele. Výchozí hodnota maxcategorysubscription je 1000.

Podrobné informace o tom, jak zkontrolovat hodnotu MaxCategorySubscription zásady stavu, najdete v následujícím článku na TechNetu:

Get-CsPresencePolicy

Podrobné informace o aktualizaci hodnoty MaxCategorySubscription zásady stavu najdete v následujícím článku na TechNetu:

Set-CsPresencePolicy

Podrobné informace o vytváření nových zásad stavu najdete v následujícím článku na TechNetu:

New-CsPresencePolicy

Poznámka

Aktualizace maxcategorysubscription na vyšší hodnotu může mít vliv na šířku pásma sítě v síti serveru Lyncu.

Použití Serveru 2012

Proveďte následující kroky z počítače s nainstalovanými nástroji pro správu Lync Serveru:

 1. Klikněte na Windows klávesy s logem pro přístup k obrazovce Start, klikněte na dlaždici Lync Server Management Shell.
 2. Postupujte podle kroků 2 až 3, které jsou uvedené v části Using Server 2008 tohoto článku.

Další informace

Podrobné informace o uživatelských modelech Lync Serveru a plánování kapacity najdete v následujících článcích na TechNetu:

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.