Setup Lync Server Components wizard returns the warning "Host not found in topology" during the Lync Server Edge server installation

Příznaky

Průvodce nastavením součástí Lync Serveru zobrazí po dokončení procesu následující upozornění:

Host name: Server01-ms2
WARNING! Host not found in topology.
All roles will be uninstalled.
Disabling unused roles...

Po dokončení instalačního procesu průvodce instalačními součástmi Lync Serveru se nenainstaluje následující role serveru Lync Server Edge:

 • Lync Server Access Edge
 • Agent replikátoru replik lync serveru
 • Lync Server Web Conferencing Edge
 • Lync Server Audio/Video Edge
 • Ověřování zvuku a videa v Lync Serveru

Příčina

The Windows server computer that will host the Lync Server Edge Server services roles:

 • Nemá plně kvalifikovaný název domény nebo primární příponu DNS, která odpovídá plně kvalifikovaným názvům domény, který byl použit k definování fondu serverů Lync Serveru Edge na jednom serveru.
 • Plně kvalifikovaný název domény nebo primární přípona DNS jednoho nebo více serverových počítačů Windows neodpovídá informacím plně kvalifikovaných názvů domény, které se použily k definování fondu serveru Lync Serveru Edge na více serverech.

Řešení

Pomocí následujících kroků aktualizujte název hostitele a primární příponu DNS počítače Windows serveru, který bude hostovat role serveru Lync Server Edge:

 1. Z plochy počítače Windows serveru, který bude hostovat server Lync Server Edge

 2. Klikněte na Start a otevřete Ovládací panely.

 3. Kliknutím na odkaz Systém a zabezpečení ho otevřete.

 4. Kliknutím na odkaz Systém ho otevřete.

 5. Kliknutím na odkaz Změnit systém Nastavení přístup k dialogovému oknu Vlastnosti systému

 6. Zkontrolujte Windows název hostitele počítače serveru.

  Poznámka

  Hodnota názvu hostitele Windows serveru by měla být plně kvalifikovaný název domény s primární příponou DNS, která odpovídá informacím použitým při definování fondu edgi Lync Serveru pomocí Tvůrce topologie Lync Serveru.

 7. Pokud je potřeba aktualizovat primární příponu DNS, klikněte na tlačítko změnit a potom na tlačítko Další. Pokud není potřeba aktualizovat primární příponu DNS, přeskočte tento krok a přejděte ke kroku 8.

  1. Zadejte správný plně kvalifikovaný název domény pro primární příponu DNS.
  2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přípona DNS a Název počítače s rozhraním NetBios
 8. Pokud Windows název hostitele na serveru, klikněte na tlačítko Změnit.

  1. Zadejte správný název hostitele pro Windows serveru.
  2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Název počítače nebo změny domény.
 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému.

 10. Než se změny názvů projeví, zobrazí se výzva k restartování Windows serveru.

Další informace

Konfigurace přípony DNS pro servery Edge

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.