Sledování videí služby Microsoft Stream na cestáchWatch Microsoft Stream videos on the go

Microsoft Stream je k dispozici pro použití na různých zařízeních, ať už používáte stolní počítač nebo Mac v práci nebo mobilní prohlížeče na cestách.Microsoft Stream is available to use across devices whether you are on a desktop or Mac at work, or on your mobile browsers on the go. Pomocí zařízení s iOS, Androidem, Windows a dalších kompatibilních zařízení můžete nahrávat a spravovat obsah, nebo můžete ze svého mobilního prohlížeče obsah vyhledávat a sledovat.You can use iOS, Android, Windows, and other compatible devices to upload and manage your content, or search and watch content from your mobile browser.

Když začnete sledovat video, Microsoft Stream adaptivně určí vaši dostupnou šířku pásma.When you start watching a video, Microsoft Stream adaptively determines your available bandwidth. Streamování s adaptivní přenosovou rychlostí (ABR) vám zajistí nejlepší dostupnou kvalitu.It provides you with the best quality available using adaptive bitrate streaming (ABR) streaming. Adaptivní streamování pomáhá poskytovat dobré prostředí pro sledování, ať už jste připojeni přes WiFi, LTE nebo dokonce 3G.Adaptive streaming helps provide a good viewing experience, whether you are on WiFi, LTE, or even 3G.

Přenosovou rychlost můžete nastavit také ručně v přehrávači.You can also manually set the bitrate from within the player. Nastavení přenosové rychlosti pomáhá šetřit šířku pásma, když jste připojeni k mobilním sítím.Setting the bitrate is useful to help save bandwidth when on cellular networks.

Nastavení přenosové rychlostiTo set the bitrate

  1. Na portálu Microsoft Stream klikněte na video, které chcete sledovat.In the Microsoft Stream portal, click the video that you want to watch.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Kvalita.Click the gear icon and select Quality.
  3. Vyberte požadovanou přenosovou rychlost.Select the desired bitrate.
    Nastavení přenosové rychlosti