Spolupráce s využitím služby Microsoft Stream v různých produktechCollaborate using Microsoft Stream in different products

Microsoft Stream dobře spolupracuje s dalšími aplikacemi Office 365, jako je Teams, SharePoint, OneNote a Yammer.Microsoft Stream works well with other Office 365 apps like Teams, SharePoint, OneNote, and Yammer. Tyto spolupráce zajišťují jednotné přihlašování ve službě Microsoft Stream a různých produktech a díky tomu můžete snadno získat stejné skvělé prostředí služby Stream v různých řešeních.With these collaborations, you get single sign-on (SSO) between Microsoft Stream and various products making it easy to get the same great Stream experience across various solutions.

Podrobné pokyny najdete v následujících tématech.See the following topics for detailed instructions.

Další krokyNext steps

Přečtěte si další články o službě Microsoft Stream.See other Microsoft Stream articles.