Použití služby Microsoft Stream v Microsoft TeamsUsing Microsoft Stream in Microsoft Teams

Kanály a videa služby Microsoft Stream je možné přidat jako kartu do Microsoft Teams a usnadnit tak spolupráci týmu s využitím videa.Microsoft Stream channels and videos can be added as a tab in Microsoft Teams, making it easy for your team to collaborate using video. Tento článek popisuje, jak pro tým přidat kartu Microsoft Stream.This article shows how to add a Microsoft Stream tab to your team.

Poznámka

Oprávnění k videu nebo kanálu ve službě Microsoft Stream se budou dodržovat i v Microsoft Teams.The permissions on the video or channel in Microsoft Stream will be respected in Microsoft Teams.

Získání adresy URL kanálu nebo videa ze služby Microsoft StreamGet a channel or video URL from Microsoft Stream

 1. Přihlaste se na portál Microsoft Stream.Sign in to the Microsoft Stream portal.
 2. Vyberte adresu URL kanálu nebo videa přímo z panelu Adresa vašeho prohlížeče na stránce kanálu nebo videa.Select the channel or video URL directly from the address bar or your browser on the channel or video page. Můžete také vybrat tlačítko Sdílet u požadovaného videa.You can also select the Share button on the desired video.

  SdíleníShare
 3. Po stisknutí tlačítka Sdílet se zobrazí dialogové okno.Once you press Share, a dialog appears.
 4. Zkopírujte adresu URL.Copy the URL.

Další informace najdete v článku popisujícím postup pro sdílení.Check out the how to share article to learn more.

Přidání karty do Microsoft TeamsAdd a tab to Microsoft Teams

 1. Otevřete Microsoft Teams.Open Microsoft Teams.
 2. Vyberte ikonu plus na panelu karet kanálu vašeho týmu.Select the plus icons on the tab bar of your Team channel.

  SdíleníShare
 3. Vyberte kartu Microsoft Stream.Select the Microsoft Stream tab.

  SdíleníShare
 4. Do části pro vložení přímého odkazu vložte adresu URL a vyberte Uložit.Paste the URL into the direct link section and select save.

  SdíleníShare

Teď můžete se svým týmem spolupracovat přímo v Microsoft Teams.Now you and your team can collaborate directly in Microsoft Teams. Pokud jste přidali kanál, stačí kliknout na libovolné video a můžete se na něj podívat na kartě Microsoft Stream.If you added a channel, simply click on any video to watch it in the Microsoft Stream tab.

Další krokyNext steps

Podívejte se, jak Microsoft Stream spolupracuje s dalšími produkty.See how Microsoft Stream works with other products.