Stahování videí služby Microsoft StreamDownload Microsoft Stream videos

Tento článek popisuje, jak z webu Microsoft Stream stahovat videa pro použití v režimu offline.This article shows how to download your videos from the Microsoft Stream site for offline use.

Důležité informaceConsiderations

Původně nahrané video můžete stáhnout, pokud splňujete následující podmínky:You can download the originally uploaded video if:

  • Vy jste nahráli videosoubor.You uploaded the video file.
  • Vy jste vlastníkem videa.You are the owner of the video.

Stažení původního videaDownload the original video

  1. Na portálu Microsoft Stream vyhledejte video, které chcete stáhnout.In the Microsoft Stream portal, locate the video that you want to download.
  2. Klikněte na tlačítko se třemi tečkami.Click on the ellipse button.
  3. Vyberte Stáhnout původní video.Select Download original video. StaženíDownload