Úpravy podrobností, možností a oprávnění k videu v aplikaci Microsoft StreamEdit video details, options, and permissions in Microsoft Stream

Podrobnosti o videu, možnosti a oprávnění mohou upravovat uživatelé s oprávněním vlastníka pro dané video a správci datových proudů.Video details, options, and permissions can be edited by people who have owner permission for the video, and by Stream admins. Upravovat nebo odstraňovat informace o videu může pouze vlastník videa nebo správce datového proudu.Only an owner of a video or a Stream admin can edit/delete information about a video. Videa mohou vlastnit více než jedna osoba nebo skupina.Videos can owned by more than one person or group.

 1. V datovém prouduNajděte video, které chcete upravit (například prostřednictvím videa, kanálů, skupin nebo procházení).In Stream, find the video you want to edit (for example, through My videos, My channels, My groups or Browse).

 2. U videa na požádání klepněte v části akce pro video na ikonu tužky, abyste aktualizovali podrobnosti videa.For videos on demand, in the Actions section for the video, click the pencil icon to Update video details.

  Aktualizovat podrobnosti videa

  Nebo-Or-

  Pro videa Live událostí klepněte v nabídce více na příkaz aktualizovat podrobnosti videa.For live event videos, on the More menu More menu icon, click Update video details.

  Tlačítko Upravit video

 3. Upravte metadata, oprávnění a nastavení.Edit the metadata, permisions, and settings.

  Upravit stránku videa

Podrobné informace o každém poli a nastavení pro video naleznete v části Upravit metadata v okně nahrát video.For detailed information on each field and setting for the video, see the Edit metadata section in Upload a video.

Viz takéSee also