Například pomocí Microsoft Stream videoLike a video using Microsoft Stream

  1. V prouduklepněte na video, které chcete jako.In Stream, click the video that you want to like.

  2. Klepněte na ikonu jako nad video.Click the Like icon above the video.

    Stejně jako video

    Srdce bude vyplněna barvou.The heart will be filled with color.

Na rozdíl od videaUnlike a video

  • Na rozdíl od videa, která dříve liked, klepněte na ikonu srdce.To unlike a video that you previously liked, click the heart icon.

Zobrazit, kolik uživatelů liked videoSee how many people liked a video

  • Podívejte se na podrobnosti o video na stránce přehrávače videa nebo seznamu videí když procházíte.Look at the details of the video on the video player page or in a list of videos when you're browsing.

    Stejně jako video

Viz takéSee also