Hledat v obsahu v aplikaci Microsoft StreamSearch content in Microsoft Stream

Můžete hledat obsah Microsoft Stream z horní části libovolné stránky s pole Hledat v pruhu aplikace.You can search for content in Microsoft Stream from the top of any page with the Search box in the application bar. Můžete vyhledávat videa, kanály, lidé a procházet skupiny.You can search for videos, channels, people, and browse groups.

Pokud nemáte přístup k video, kanál nebo skupinu, se nezobrazí v proudu nebo výsledky hledání.If you don't have access to a video, channel, or group it won't show up in Stream or your search results.

Hledat v rámci datového prouduSearch across Stream

 1. Zadejte slovo nebo frázi do vyhledávacího pole v horní části Microsoft Stream.Type in a word or phrase into the Search box at the top of Microsoft Stream. Stiskněte enter nebo klepněte na lupu.Press enter or click the magnifying glass.

  Tlačítko Hledat na horní panel

 2. Klepněte na videa, kanálynebo osoby zúžit výsledky hledání.Click Videos, Channels, or People to narrow your search results.

  Výsledky hledání otáčí

 3. Videa a kanály můžete Seřadit podle řazení výsledků dále usnadnit najít, co hledáte.For videos and channels, use Sort by to sort the results to further make it easier to find what you are looking for.

  Seřadit výsledky hledání podle

Jsme aktuálně nepodporují vyhledávání skupin však můžete procházet skupiny a seřadit je najít skupinu, kterou hledáte.We currently don't support searching for groups but you can browse groups and sort them to find the group you are looking for.

Co se říká ve videu hluboké hledáníDeep search on what's said in the video

Při hledání videa, zjistí datový proud videa založené pouze na název a popis, ale i o co se říká ve videu.When searching for videos, Stream finds videos based not only on the title and description, but also based on what's being said in the video. Z výsledků hledání založené na přepis videa můžete přejít na přesný bod ve videu, který obsahuje informace, které hledáte.From the search results based on the transcript of the video, you can jump to the exact point in the video that has the information you are looking for.

 1. Z Procházet > Video > Hledat videa nebo pole Hledat v horní části toku, zadejte slovo nebo slovní spojení chcete vyhledat.From Browse > Videos > Search for videos or the Search box at the top of Stream, type a word or phrase to search for.

 2. Po zobrazení videa s kód času výsledky hledání (například @ 00:10), klepněte na některý z řádků spustíte přehrávání videa z konkrétnímu bodu v čase.When you see video search results with a time code (for example, @00:10), click any of the lines to start playing the video from that specific point in time.

  Výsledky hledání timecodes

Hledat v kanáluSearch within a channel

Pokud hledáte videa v určitý kanál je obor hledání právě na tento kanál.If you are looking for a video in a specific channel you can scope your search just to that channel.

 1. Přejděte na kanál, který chcete hledat v.Go to the channel you want to search within.

 2. Pomocí vyhledávacího pole Vyhledávání videí na stránce kanálu.Use the Search for videos search box on the channel page.

  Hledat v kanálu

Vyhledávání v rámci skupinySearch within a group

Pokud hledáte videa v určité skupině je obor hledání pouze na tuto skupinu.If you are looking for a video in a specific group you can scope your search just to that group.

 1. Přejděte do skupiny, kterou chcete hledat v.Go to the group you want to search within.

 2. Klepněte na kartu Video .Click the Videos tab.

 3. Použijte vyhledávací pole Hledat videa na stránce videa skupiny.Use the Search for videos search box on the group video page.

  Vyhledávání v rámci skupiny

Viz takéSee also