Vývoj mobilních aplikací pomocí dokumentace k C++

Vytvářejte nativní aplikace s C++ pro iOS, Android a Windows zařízení pomocí sady Visual Studio.


Odkaz