Ladění modelů COM a prvků ActiveX

tato část poskytuje tipy pro ladění aplikací modelu COM a technologie ActiveX ovládacích prvků.

V tomto oddílu

Ladění serveru a kontejneru modelu COM Zmiňuje zvláštní požadavky při ladění aplikací modelu COM. Problémy zahrnují: ladění serveru COM a kontejneru pomocí dvou projektů v rámci stejného řešení, trasování do volání, která přecházejí mezi hranicemi procesů, nastavení zarážek ve funkcích zpětného volání a krokování napříč a do kontejnerů a serverů.

postupy: ladění ovládacího prvku technologie ActiveX obsahuje informace o ladění technologie ActiveXch ovládacích prvků. to zahrnuje: zadání kontejneru pro relaci ladění, abyste viděli, jak se spustí kód v ovládacím prvku technologie ActiveX, ladění ovládacího prvku technologie ActiveX dat, simulace konkrétního kontejneru a krokování s kódem kontejneru.

Nástroje pro ladění modelu COM Zobrazí seznam prohlížečů a ukázkových aplikací, které mohou být užitečné při ladění aplikace modelu COM.

První pohled na ladicí program Obsahuje odkazy na větší části dokumentace ladění. informace zahrnují: co je nového v ladicím programu, nastavení a přípravu, zarážky, zpracování výjimek, úpravy a pokračování, ladění spravovaného kódu, ladění projektů C++, ladění modelu COM a technologie ActiveX, ladění knihoven dll, ladění SQL a odkazy uživatelského rozhraní.

Viz také