IDiaSymbol::get_intro

Načte příznak, který určuje, jestli funkce představuje virtuální funkci.

Syntaxe

HRESULT get_intro ( 
    BOOL* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Vrátí TRUE hodnotu , pokud je funkce úvodem virtuální. V opačném případě vrátí hodnotu FALSE .

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí nebo S_FALSE chybový kód.

Poznámka

Návratová hodnota S_FALSE znamená, že vlastnost není pro symbol dostupná.

Příklad

class A {
    virtual int f1();
}
class B : public A {
    int f1();
}

I A::f1 B::f1 jsou virtuální funkce, ale A::f1 jsou úvodní virtuální.

Požadavky

Požadavek Popis
Záhlaví: dia2.h
Verze: DIA SDK v7.0

Viz také