IDiaSymbol::get_oemId

Načte hodnotu ID OEM (Original Equipment Manufacturer) daného symbolu.

Syntaxe

HRESULT get_oemId ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

mimo Vrátí jedinečnou hodnotu, která identifikuje výrobce OEM.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí, S_OK jinak vrátí S_FALSE nebo kód chyby.

Poznámka

Návratová hodnota S_FALSE znamená, že vlastnost není k dispozici pro symbol.

Poznámky

Tato vlastnost se vztahuje pouze na symboly s typem výčtu SymTagEnum – SymTagCustomType .

Viz také