Klávesové zkratky (HTML a JavaScript)

Klávesové zkratky v Visual Studio pro ladění aplikací pro UPW pomocí HTML a JavaScriptu.

Obecné zkratky

Tyto klávesové zkratky fungují ve všech nástrojích pro aplikace pro UPW pomocí HTML a JavaScriptu.

Akce Zástupce
Aktualizace Windows aplikace Ctrl+Shift+R
Restartování Windows aplikace Ctrl+Shift+F5
Zastavení ladění Shift+F5
Otevření centra výkonu a diagnostiky Alt+F2

Klávesové zkratky konzoly JavaScriptu

Tyto zkratky použijte v okně konzoly JavaScriptu.

Akce Zástupce
Spuštění příkazu konzoly Enter
Vymazání konzoly Esc
Přepínání mezi jednořádkovém a víceřádkovém režimem Ctrl+Alt+M

Průzkumník modelu DOM klávesových zkratek

Tyto zkratky použijte v Průzkumník modelu DOM.

Akce Zástupce
Výběr elementu Ctrl+B
Přepínání mezi zobrazením a skrytím polí zvýraznění webové stránky při použití možnosti Vybrat element Ctrl+Shift+I
Potvrzení změn pomocí příkazu Upravit jako HTML Ctrl+Enter
Zahození změn pomocí příkazu Upravit jako HTML Esc
Zvýšení vybrané hodnoty CSS o 1 Šipka nahoru
Snížení vybrané hodnoty CSS o 1 Šipka dolů

Viz také