Dokumentace k rozšiřitelnosti sady Visual Studio

Sada Visual Studio poskytuje mnoho možností rozšíření. Můžete rozšířit Visual Studio jako takové, přidejte zdrojový kód analyzátory pro kompilátor "Roslyn", nebo dokonce vytvářet vlastní sady SDK.