Porty

V architektuře ladicího programu port:

  • Je kontejner pro sadu procesů spuštěných na serveru. port může například představovat připojení k systém Windows CEmu zařízení na základě sériového kabelu nebo síťového počítače, který není typu DCOM. Jeden speciální port nazvaný místní port obsahuje všechny procesy spuštěné v místním počítači.

  • Může identifikovat podle názvu nebo identifikátoru.

  • Může vytvořit výčet všech procesů spuštěných na portu a spustit a ukončit tyto procesy.

  • Je reprezentován rozhraním IDebugPort2 , které je vytvořeno předáním argumentu IDebugPortRequest2 do AddPort.

    Visual Studioposkytuje výchozí port, který zpracovává všechny procesy založené na Windows, a to jak nativní, tak i spravované. pro připojení s externími zařízeními, která nejsou založená na Windows, musí být nastaven vlastní port. Chcete-li zadat vlastní porty, musíte také nastavit vlastního dodavatele portu.

Viz také