BP_CONDITION

Popisuje podmínky, za kterých se zarážka vyžádá.

Syntax

typedef struct _BP_CONDITION {
  IDebugThread2* pThread;
  BP_COND_STYLE styleCondition;
  BSTR      bstrContext;
  BSTR      bstrCondition;
  UINT      nRadix;
} BP_CONDITION;
public struct BP_CONDITION {
  public IDebugThread2 pThread;
  public uint     styleCondition;
  public string    bstrContext;
  public string    bstrCondition;
  public uint     nRadix;
};

Členové

pThread
Objekt IDebugThread2, který představuje aktivní vlákno pro aplikaci, která obsahuje zarážku.

styleCondition
Hodnota z výčtu BP_COND_STYLE popisující styl této podmínky zarážky.

bstrContext
Umístění zarážky

bstrCondition
Podmínka aktivace zarážky.

nRadix
Radix, který se použije při vyhodnocování jakýchkoli číselných informací.

Poznámky

Tato struktura je členem BP_REQUEST_INFO BP_REQUEST_INFO2 struktur.

Tato struktura se také předává jako parametr metodám SetCondition a SetCondition.

Požadavky

Hlavička: msdbg.h

Obor názvů: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také