IDebugArrayField

Toto rozhraní popisuje symbol pole nebo typ.

Syntax

IDebugArrayField : IDebugContainerField

Poznámky pro implementátory

Zprostředkovatel symbolů implementuje toto rozhraní u stejného objektu, který implementuje rozhraní IDebugContainerField . Toto rozhraní je specializace, která představuje objekty pole.

Poznámky pro volající

Pokud parametr GetKind vrátí příznak, použijte QueryInterface k získání tohoto rozhraní z rozhraní IDebugContainerField FIELD_TYPE_ARRAY .

Metody v pořadí vtable

Kromě metod v rozhraních IDebugField a IDebugContainerField implementuje toto rozhraní následující:

Metoda Popis
GetNumberOfElements Získá počet prvků v poli.
GetElementType Získá typ prvku v poli.
GetRank Získá rozměr pole.

Požadavky

Záhlaví: SH. h

Obor názvů: Microsoft. VisualStudio. Debugger. Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také